Ik herwerkte een aantal slides van de Veiligheidsraad

Slideherwerking Nationale Veiligheidsraad

Gisteren (24 april 2020) presenteerde de Nationale Veiligheidsraad haar nieuwe maatregelen in de strijd tegen COVID-19. Dat deed ze aan de hand van een eerder onoverzichtelijke PowerPoint presentatie. 

Daarom, onder het motto: Don’t complain, suggest what’s better, herwerkte ik een aantal van de – in mijn ogen – belangrijkste slides. En ik gaf me daarvoor 20 minuten. (Ik heb immers twee actieve kleuters in huis en veel tijd heb ik niet.) Want overzichtelijke slides kosten niet noodzakelijk veel tijd.

Eerst de originelen

De kritiek op de slides was te begrijpen: erg overzichtelijk is het niet. Meer genuanceerd: het zag er uit als haastwerk, maar dat was het gezien het tijdsgebrek waarschijnlijk ook. Alle begrip dus daarvoor. Toch hoeft een gebrek aan tijd geen excuus te zijn om onoverzichtelijke slides af te leveren. Hopelijk helpen onderstaande tips.

(Ik wil voor alle duidelijkheid de maker zelf niet aanvallen. Ik kan me voorstellen dat het een stresserende taak is om een PowerPoint te maken op een vrijdagnamiddag, wanneer het hele land ongeduldig op je zit te wachten.)

En dan de herwerking:

Ik vermoed dat je de herwerking duidelijker vindt. Ik besef daarbij dat ik een aantal sectoren niet verwerkte in de nieuwe slides. (Ik had maar 20 minuten weet je nog?), maar hopelijk is het principe duidelijk. Want wat was er volgens mij mis met de oorspronkelijke slides?

Niet afgestemd op doelpubliek

Volgens mij is deze presentatie niet afgestemd op het doelpubliek. Dat zijn immers burgers, bedrijfseigenaars of hulpverleners die zich afvragen wanneer er in hun sector dingen zullen wijzigen. Ze hebben er lak aan of die fase nu 0, 1a, 1b of 2 heet.

Door het geheel op te delen in verschillende fases, eerder dan in de verschillende sectoren, wordt het moeilijk om verschillende data en maatregelen te vergelijken voor een welbepaalde sector, maar dat is net wat het publiek wil doen.

Door de maatregelen voor alle sectoren per fase (en daardoor dus: door elkaar) te behandelen, is het als publiek ook moeilijker om de relevante info eruit te pikken en oplettend te blijven. Mensen die een huwelijk op de planning hebben staan bijvoorbeeld, zullen minder aandachtig zijn tijdens maatregelen over de horeca. Maar door de originele aanpak, moeten ze er wel de hele tijd hun aandacht bijhouden. Let je even niet op bij de maatregelen over winkels, dan zijn voordat je het weet de maatregelen voor je huwelijk al voorbij. Dat heb je niet als je opdeelt per sector.

Daarom: opdelen per sector creëert duidelijkheid en overzicht.

Toon enkel relevante info

Mensen zijn in dit geval vooral geïnteresseerd in wanneer iets verandert aan de huidige situatie. Is dat pas op 18 mei? Dan moet je 4 mei en 11 mei niet vermelden. Zo schrap je veel onnuttige info die het moeilijker maakt om door de bomen het bos te zien. Toon enkel de relevante info.

Ik ben geen designer

Als mensen een slideherwerking zien, zeggen ze soms ‘Mooi, maar ik kan dat niet. Ik ben geen designer.’ Maar dat ben ik ook niet: ik ben van opleiding ingenieur biochemie en journalist. De slides die ik maakte, zijn helemaal niet moeilijk: ze hebben een groen vlak dat ik tekende in PowerPoint en icoontjes die ik haalde van thenounproject.com. Simpel!

Meer weten?

(Disclaimer: je weet maar nooit of ik iets fout overtikte. Gebruik de info in de herwerkte slides dus niet voor officiële COVID-19 communicatie alsjeblieft. Als daar nood aan is, wil ik er altijd nog een keertje beter naar kijken en ze voorleggen aan de bevoegde instanties, maar voor nu: ik had maar 20 minuten 😉 )