1 boodschap per presentatie

Tijdens presentaties dumpen we al te vaak een vracht aan ideeën in het publiek. We vuren blindelings pijlen af in de hoop dat er één zijn doel raakt. Gevolg: geen enkel idee blijft hangen. De oplossing? Kies 1 duidelijke boodschap. Als het publiek slechts één ding zou onthouden, wat zou dat dan moeten zijn? Bouw je verhaal daarrond op. Herhaal de boodschap doorheen de presentatie en vertaal ze naar concrete acties. Schrap alles wat niet bijdraagt tot die ene boodschap. Verwijs voor meer details naar een achtergronddocument.

Een goede structuur zorgt ervoor dat het publiek doorheen de presentatie de boodschap beter begrijpt en zich aangesproken voelt om ernaar te handelen. De opbouw moet natuurlijk aanvoelen, focussen op de essentie en de hoofdboodschap voldoende herhalen.

We onderscheiden drie onderdelen:

Opening
De opening dient om de aandacht van het publiek te trekken en het ontvankelijk te maken voor jouw boodschap. Link het thema van de presentatie met de behoeften van het publiek en verduidelijk wat jouw relatie is met het onderwerp. Geef tijdens de opening de belangrijkste conclusie, de take-home message en kondig de inhoud van jouw presentatie aan.

Middenstuk
Het middenstuk dient om de hoofdboodschap stap voor stap uit te werken. Licht toe hoe elk punt de hoofdboodschap ondersteunt.

Slot
Het slot linkt de boodschap aan een actie. Je wil het publiek motiveren om iets te doen of om een bepaalde mening te vormen. Herhaal nog even de belangrijkste punten uit het middenstuk van de presentatie en de link met de oorspronkelijke opdracht. Zorg voor een duidelijke call to action en motiveer het publiek om over te gaan tot actie.