De wereldbevolking in Ikeadozen

Welke onderzoeker moet je écht gezien hebben? Zonder twijfel Hans Rosling. In een interview verklaart de Zweedse statisticus dat hij gegevens wil tonen waarvan mensen kunnen genieten en die ze begrijpen. U zegt?

Genieten en begrijpen

Het zijn woorden die je niet spontaan op een onderzoekspresentatie plakt. Professor Rosling laat je smullen van harde statistiek.

Vooral zijn presentatie over de groei van de wereldbevolking vind ik meesterlijk. Het verhaal start in 1960 met 3 miljard mensen en eindigt in 2050 met 9 miljard. Het gaat als volgt:

Waarom geeft Rosling presentaties? Omdat onze ideeën niet stroken met de feiten. We moeten dringend onze mindset aanpassen, vindt Rosling.

Niet meer eenzaam aan de top

Rosling weet dat zelfs de beste slides niet voldoende zijn om je publiek te boeien. Daarom tovert hij Ikeadozen tevoorschijn. Elke doos staat voor een miljard mensen. In 1960 starten we met 1 blauwe doos, de geïndustrialiseerde wereld, en 2 groene voor de  ontwikkelingslanden. In totaal 3 miljard mensen.

Naarmate de tijd vordert komen er dozen bij. De welvaart visualiseert hij door een paar sandalen, een fietsje, een auto en een vliegtuig bij de dozen te plaatsen. De armste groep verplaatst zich te voet. De rijkste kan een vliegtuig nemen.

De wereld zal er in 2050 heel anders uitzien dan in 1960. De 3 dozen maken plaats voor 9. En vooral: het Westen is niet langer alleenheerser. Rosling ziet het als taak van het Westen om de grondlegger te zijn van de moderne wereld. ‘Do it well and get used to it.’

De trukendoos van Rosling

Het eindbeeld van Rosling bestaat uit 9 Ikeadozen in stapeltjes van 3. Het Westen staat rechts in het blauw, met 2 groene dozen er bovenop. We zien een fietsje, een auto en een vliegtuig.

Rosling is een arts. Hij weet dat het bewuste brein snel vergeet. Het onderbewuste onthoudt veel beter, en dan vooral sterke beelden.

Het geniale aan Rosling is de manier waarop hij zijn hele verhaal weet samen te vatten in dat ene beeld dat hij op ons netvlies brandt.