Geef feedback met je stem, vingers of voeten

Is een presentatie zeer goed of slecht? Laat het weten aan de spreker of organisator. Feedback is een krachtig instrument om tenenkrullende presentaties de wereld uit te helpen. De eenvoudigste manier is om een evaluatieformulier in te vullen. Maar je kan ook mondelinge feedback geven, tweeten of de benen nemen.

Geef opbouwende feedback ter verbetering van de presentatie. In plaats van je alleen maar te ergeren, focus je beter op de lessen die je uit de presentatie kunt trekken. Wanneer scoort de spreker en wanneer gaat hij de mist in? Hoe reageert het publiek? Beschouw elke presentatie als een opportuniteit om nieuwe dingen te leren.

Evaluatieformulier
Bravo voor de organisatoren die een evaluatieformulier voorzien, in papieren vorm of elektronisch. Vul altijd een formulier in. Maak de organisatoren duidelijk wat je goed en minder goed vond. Verwijs naar de tips voor sprekers en organisatoren op thefloorisyours.be.

Tweet
Heb je een Twitteraccount en bestaat er een hashtag voor het event? Tweet dan wat je van de presentatie vond. Een spreker zal voortaan extra zijn best doen om een goede beurt te maken.

Blijf thuis of neem de benen
Niet aanwezig zijn of de zaal verlaten is ook een vorm van feedback. Vermijd kost wat kost dat een presentatie je leeg zuigt. Blijf weg van presentaties waarvan je vermoedt dat ze je mateloos zullen ergeren. Presentaties zonder duidelijke boodschap of actie zijn energieverlies. Om het even welke smoes is goed om niet aanwezig te zijn of om weg te lopen.