Jij bent de expert, maar waarom luisteren ze niet naar je?

Laat jij een peuter met zijn eten spelen?

Waarschijnlijk heb je er wel een mening over. Stel dat deze vraag de start is van een educatieve video. De kans is groot dat je blijft kijken.

Maar wat als de video start met: ‘Aandacht hebben voor de betrokkenheid van een kind is noodzakelijk.’ Blijf je dan ook kijken?

De zin komt uit een videoscenario voor begeleiders in de kinderopvang. Op het platform Blink delen experten hun kennis en tips met kinderbegeleiders. Vanuit The Floor is Yours helpen we initiatiefnemer VVSG Steunpunt Kinderopvang om de boodschappen helder en overtuigend in beeld te brengen.

Die experten hebben razend interessante dingen te vertellen, maar toch blijft het vaak vaag. En dat is jammer, want dan kijken de kinderbegeleiders de video niet uit.

Herken je dat? Misschien ben je ook expert, maar heb je het gevoel dat het publiek niet altijd naar je luistert.

Neem het voorbeeld over eten in de opvang. In het scenario staat er:

‘Betrokkenheid gaat over hoe aanwezig, gefocust en geïnteresseerd een kind is. Kinderen houden ervan om te gaan experimenteren en onderzoeken. Nieuw eten onderzoeken kinderen vooral met hun handen, in plaats van met hun ogen. Op zo’n moment zul je merken dat de betrokkenheid tot hun eten vaak heel hoog is. Met vingers aan eten voelen is gewoon léuk.’

Zie je wat er gebeurt? Het begint met een abstract idee (‘betrokkenheid’). Wat bedoelt de expert precies? Ik weet het niet. Pas een paar zinnen verder krijg je er een beeld bij: kinderen die met hun handen eten en met hun vingers aan hun eten voelen. Nu pas begint de film in mijn hoofd zich af te spelen.

Helaas komt dit te laat.

Hoe doe je het dan wel?

  • Ten eerste: maak het meteen concreet en herkenbaar, zoals ‘Laat jij kinderen in de opvang met hun eten spelen?’
  • Nadien leg je uit wat het probleem is. ‘Een eerste reactie is: dat mag niet. Maar is het eigenlijk wel slecht om ze met eten te laten spelen?’
  • Het werkt ook goed om een reactie bij je publiek uit te lokken, zoals ‘Wat vind jij?’

Mag je dan geen abstracte termen gebruiken?

Een term zoals ‘betrokkenheid’ mag je wel gebruiken, maar doe het pas nadat je eerst het probleem hebt geschetst. En wees er sowieso spaarzaam mee.

Denk steeds aan je doelgroep: waar liggen zij wakker van? Vertrek daarvan.

Wanneer je op zoek gaat naar een oplossing kan je wel abstractere begrippen introduceren.

En om even terug te komen bij de peuters die met hun eten spelen: is dat nu een goed idee, of niet? Experte Margaux De Wandeler vindt van wel: ‘Het is belangrijk dat je peuters, binnen bepaalde grenzen, laat experimenteren aan tafel. Ook met de handen. Kinderen moeten nog leren om met vork en lepel te eten. Zoek hierin dus naar een goede balans.’