Ons privacybeleid

We zijn de eerste om toe te geven dat een privacybeleid saai leeswerk is, maar het is wel belangrijk. Toch geen zin om het helemaal te lezen? Dan vatten we het voor je samen in één zin:

We doen geen rare dingen met je gegevens en je kan ze elk moment inkijken, aanpassen of laten verwijderen door contact met ons op te nemen (info@thefloorisyours.be). We helpen je graag verder.

En dan nu op de wettelijk correcte manier

Dit is het privacybeleid van The Floor is Yours, waarin we uitleggen hoe we je persoonlijke informatie verzamelen, verwerken, delen en beschermen. Dit beleid richt zich naar alle personen van wie wij deze gegevens, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, ontvangen.

Contact
Voor vragen over de verzameling en verwerking van je persoonsgegevens kan je steeds contact opnemen met ons via e-mail naar info@thefloorisyours.be of telefonisch naar +32 (0)486546333. Meer info over The Floor is Yours: thefloorisyours.be. The Floor is Yours V.O.F., Kazernelaan 6, 2550 Kontich, België, met ondernemingsnummer BE 0685 795 938.

De gegevens die wij verzamelen
We verzamelen steeds zo weinig mogelijk persoonsgegevens. In principe gaat het enkel om e-mailadressen van de personen die hebben aangegeven in contact te willen blijven met The Floor is Yours.

De gegevens die we verzamelen ontvangen we rechtstreeks van jou, doordat je jouw e-mail ingeeft via de website van The Floor is Yours, of via een formulier dat je invult op één van de activiteiten die we organiseren, waarop je aangeeft in contact te willen blijven.

We verzamelen en verwerken je persoonsgegevens enkel in de mate van het absoluut noodzakelijke, en enkel in het kader van informatie en dienstverlening vanuit The Floor is Yours.

Delen van je gegevens
We delen in de regel geen persoonsgegevens met derden. Hierop zijn echter gelimiteerde uitzonderingen mogelijk, waarbij gegevens gedeeld worden met derden die het mogelijk maken voor ons om onze dienstverlening te kunnen uitoefenen. Enkel de strikt noodzakelijke informatie wordt met deze derden gedeeld.

Hoe wij je gegevens bewaren en beschermen
We bewaren je gegevens in overeenstemming met de wettelijke verplichtingen. We nemen alle passende en redelijke technische en organisatorische maatregelen die nodig zijn om de verzamelde (persoons-)gegevens te beschermen en te beveiligen en nemen alle redelijke en passende maatregelen om de ware identiteit te verifiëren van elke persoon die gebruik wenst te maken van de diensten van The Floor is Yours en/of die zijn/haar rechten in kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wil uitoefenen.

We gebruiken MailChimp als ons marketingautomatiseringsplatform. Via de volgende links vind je het Privacybeleid en de voorwaarden van MailChimp voor verwerking van gegevens.

Ondanks het feit dat we alle passende maatregelen nemen om de gegevens in ons bezit op een correcte en efficiënte wijze te bewaren en te beschermen, kunnen we de bescherming van enige informatie in ons bezit niet volledig garanderen.

Je keuzes en rechten over je persoonsgegevens
Het is steeds je recht om ons te vragen of we je persoonsgegevens hebben verwerkt. Indien dit positief beantwoord wordt, is het je recht om inzage te krijgen in die persoonsgegevens, te verzoeken deze persoonsgegevens te rectificeren, te wissen, de verwerking van die persoonsgegevens te beperken en/of het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Je hebt ook steeds het recht om de gegevens van de bron van je persoonsgegevens op te vragen bij ons.

Conform het bovenstaande is het steeds je recht om onjuiste persoonsgegevens te laten rechtzetten, conform artikel 16 AVG.

Het is ook steeds je recht om al je persoonsgegevens te laten wissen, in het kader van je recht op vergetelheid, conform artikel 17 AVG.

Conform het bovenstaande is het steeds je recht om de beperking van de verwerking van je persoonsgegevens te verkrijgen conform artikel 18 AVG.

Het is steeds je recht om te verzoeken je verwerkte persoonsgegevens te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm en om deze over te dragen aan een andere partij conform artikel 20 AVG.

Conform het bovenstaande is het tevens je recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens conform artikel 21 AVG en geautomatiseerde besluitvorming conform artikel 22 AVG.

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit wanneer je van mening bent dat we op onzorgvuldige wijze je persoonsgegevens hebben verzameld, verwerkt en beheerd waardoor je (potentieel) schade lijdt of hebt geleden.

Gelet op de aard van de dienstverlening, kan The Floor is Yours enkel diensten aanbieden indien je akkoord bent om je persoonsgegevens te delen met ons. We zijn ons hier van bewust en dragen privacy en respect voor je persoonsgegevens dan ook hoog in het vaandel.

We maken geen gebruik van automatische besluitvorming op basis van je persoonsgegevens en/of afgeleide hiervan.

Wijzigingen aan de privacyverklaring
We kunnen ten gepaste tijde deze privacyverklaring wijzigen en/of updaten. Kom af en toe terug naar deze pagina als je daarvan op de hoogte wil blijven.

Voor vragen over ons privacybeleid kan je ons steeds contacteren op info@thefloorisyours.be.